فن پروپاترین ماهر 10% EC

فن پروپاترین ماهر 10% EC

مكانيسم اثر : فن پروپاترین اثر ضربه اي (knock down) سريع دارد. اين تأثير مستقيماً به اثر كشندگي سم مربوط نيست، زيرا ميزان سم لازم براي ايجاد مرگ و مير حشرات و کنه ها معمولاً بسيار بيشتر از مقداري است كه براي فلج كردن آنها مورد نياز مي‌باشد. اثر اين ترکیب مثل پيريترينها است. اثر فن پروپاترین ناشي از مهاراعصاب بوده و با درجه حرارت رابطه مستقيم دارد. فن پروپاترین ميزان حساسيت ناحيه پس سيناپسي را به تحريكات عصبي كاهش داده وميزان رها سازي گاما آمينو بوتريك اسيد(GABA) را در ناحيه پيش سيناپسي افزايش مي‌دهد در نتیجه باعث ممانعت از انتقال پيامهاي عصبي مي‌شود. فن پروپاترین چربي دوست بوده و به راحتي توسط لايه كوتيكول حشرات و سطح برگ جذب مي‌شود، به همین دلیل در مقابل شسته شدن توسط باران مقاوم است. خاصيت حشره كشي فن پروپاترین به مقدار دز توصيه شده در مورد هر آفت وپوشش كامل لايه سم روي سطح برگ بستگي دارد. اين تركيب علاوه بر اثرضربه اي، خاصيت دور كنندگي(در مقادير مصرف زياد) و عدم تغذيه آفات (در مقادير مصرف كم) را نیز دارد. همچنین با جلوگیری از تغذیه کنه های بالغ و کاهش اعمال حیاتی آنها موجب کاهش تخمها می گردد.

موارد مصرف :
فن پروپاترین به منظور كنترل حالات متحرك انواع كنه‌ها (به استثناي كنه‌هاي چهارپا/Europhides) و حشراتي مثل مگسهاي سفيد، مينوزها، حشرات برگخوار و ساقه خوار، شته‌ها، پسيلها روي درختان ميوه دانه دار، مركبات، انگور، سبزيجات و صيفي‌جات، پنبه، گياهان گلخانه‌اي و زينتي قابل استفاده است.

سازگاري و اختلاط :
تاكنون گزارشي در مورد عدم سازگاري فن پروپاترین روي گياهان مذكور در دز توصيه شده عنوان نشده است. ولي اين سم با تركيبات قليايي (نظير تركيب بردو و … )، قابل اختلاط نيست.
 

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

چغندرقند

برگخوار كارادرينا، برگخوار مصري (پرودنيا)، کرم غوزه پنبه(هلیوتیس)، کک، خرطوم کوتاه و مگس چغندر

2 ليتر در هكتار

بید چغندر(ليتا) و كنه دو نقطه اي

1/5-2 ليتر در هكتار

پنبه

برگخوار كارادرينا ، برگخوار مصري (پرودنيا)، کرم غوزه پنبه(هلیوتیس)، کرم خاردار پنبه و كنه دو نقطه اي

2 ليتر در هكتار

كنه دو نقطه اي

1/5 ليتر در هكتار

سويا و لوبيا

كنه دو نقطه اي و مينوز برگ سويا

1-1/5 ليتر در هكتار

سبزيجات و صيفي‌جات

سفيده كلم، عسلک پنبه و مگس سفید گلخانه، كنه دو نقطه اي، برگخوار كارادرينا، برگخوار مصري (پرودنيا)، کرم غوزه پنبه(هلیوتیس)، تریپس، زنجره وشته

1/5-2 ليتر در هكتار

مركبات

كنه قرمز مركبات

1/5- 1 در هزار

درختان ميوه دانه‌دار

مينوز لكه گرد سيب و پسیل گلابی
كنه قرمز اروپايي، کنه دو نقطه اي و كرم سيب

0/8- 0/6 در هزار
1/5-2 در هزار