سایپرمترین ماهر 40% EC

سایپرمترین ماهر 40% EC

موارد مصرف: علیه حشرات جونده سیب و پنبه، آفات خانگی میزان مصرف: آفات برگخوار سیب 250 میلی لیتر در هکتار آفات برگخوار پنبه 175 میلی لیتر در هکتار طرز مصرف: این سم را می توان با انواع سمپاشهای دستی، پشتی، زنبه ای، تراکتوری و هواپیما سمپاشی نمود. میزان آب مصرفی در مزارع بستگی به نوع سمپاش و نحوه سمپاشی دارد.

شرایط نگهداری:
سایپرمترین را در بسته بندی اصلی، همراه برچسب، در مکانهای خشک، خنک، دور از تابش مستقیم آفتاب، با تهویه مناسب، دور از مواد غذایی، نوشیدنی و علوفه دام نگهداری نمایید.
تهویه مناسب، دور از مواد غذایی، نوشیدنی و علوفه دام نگهداری نمایید.

احتیاطات لازم:
 این سم را در بسته بندی اصلی و در هر مکان خشک و خنک نگهدارید.همچنین آنرا دور از دسترس کودکان و مواد خوراکی قرار دهید. از تماس با پوست، چشم و لباس جلوگیری نمایید و در صورت تماس تصادفی با مقدار زیاد آب شستشو داده و توصیه های پزشکی را بکار برید. ضمنا در طول سمپاشی از خوردن ، آشامیدن و کشیدن سیگار خودداری نمایید. پس از مصرف ظرف خالی سم را سه بار شستشو داده و پس از سوراخ نمودن ظرف آن را در محلی دور از آبهای جاری مدفون نمائید. حمل و نقل این مواد باید طبق مقررات بین المللی مواد خطرناک صورت پذیرد.

علائم مسمومیت :
 سردرد ، سرگیجه، دل پیچه و حالت تهوع

معالجه مسموم : فورا به پزشک مراجعه کنید و تا رسیدن پزشک چنانچه مسمومیت ازراه دهان باشد یک قاشق سوپ خوری نمک طعام در یک لیوان آب ولرم حل کرده و به مسموم دهید تا حالت تهوع ایجاد شود و سپس این عمل را تکرار نمایید تا مایع تهوع بی رنگ شود. اگر سم با بدن تماس یابد، قسمتی از بدن او را که در تماس با ذرات سم بوده، بصورت کامل به مدت 20-15 دقیقه شستشو دهید. در صورت تماس سم با چشم، چشمها را باز نگهداشته و با آب فراوان به آرامی و با ملایمت بصورت کامل به مدت 20-15 دقیقه شستشو دهید.

پادزهر: پادزهر اختصاصی ندارد. تحت نظر پزشک درمان گردد.

اين ماده برای آبزيان خطر ناک می باشد.