سوسک کش ماهر

سوسک کش ماهر

 
 
 
مایع سوسک کش ماهر      
 
سوسک کش ماهر از گروه پایروتیروئیدها باعث اختلال در سیستم عصبی حشرات خانگی به خصوص انواع سوسک ها و سوسری ها , ساس , پشه , مگس , کنه , کک , زنبور و مورچه می شود و به سرعت حشرات را از بین میبرد.
این مایع بسیار پایدار است و اثر آن به مدت طولانی باقی می ماند.
 
 
بسته بندی : پت 1لیتری و 100 سی سی