روغن امولسیون شونده ماهر EO

روغن امولسیون شونده ماهر EO

 موارد مصرف :

 

نام محصول نام آفت ميزان مصرف
مركبات انواع کنه چهارپا و هشت پا، سپردار و شپشک، شته، مینوز و مگس سفید(عسلک)  1/5-2 درصد
درختان میوه(سیب، گلابی، هلو، زردآلو و ...) کنه قرمز اروپایی، کنه تارعنکبوتی، انواع شته، شپشک و مینوز
انگور، انجیر، کیوی فروت و زیتون شپشک آردآلومو، تریپس و زنجره مو، سپردار بنفش زیتون، شپشک سیاه زیتون، سپرداربنفش زیتون، کنه تارعنکبوتی و اریوفید انجیر، شپشک توت
درختان آجیلی(گردو، بادام، پسته، فندق و ...) کنه های عنکبوتی، کنه معمولی پسته، کنه اریوفید پسته، شپشک واوی، سپردار سیاه ، انواع شته و...
گیاهان زینتی انواع کنه، شپشک، شته، مگس سفید(عسلک) و مینوز

 
بسته بندی : پلی اتیلن 1 و 4 و 20 لیتری