فن پیروکسی میت ماهر 5% SC

فن پیروکسی میت ماهر 5% SC

مكانيسم اثر فن پیروكسي ميت: فن پیروكسي ميت كنه كشي است كه در درجه اول بصورت تماسي اثر مي كند. همچنين خاصيت گوارشي و نفوذي بالايي نيز دارد. اين آفتكش روي لارو، پوره ها و كنه هاي بالغ دوپا و چهارپاي آفت گياهي با كارايي بالا اثر نموده و از انتقال الكترون در ميتوكندريها ممانعت ميكند كه اثر ضربه اي شديد بر كليه مراحل زيستي (بجز تخم) داشته و از پوست اندازي پوره ها ممانعت مي كند. همچنين اين تركيب موجب بروز اختلال در رفتار تغذيه اي كنه ها مي شود. علاوه بر موارد فوق فن پیروكسي ميت مانع عمل تخمريزي كنه مادر شده و كاهش جمعيت تخم و در نتيجه پوره مشاهده مي گردد.

موارد مصرف فن پیروكسي ميت:
اریجی علاوه بر اثر تضعيف رشد تخم كنه ها، كليه مراحل پوره گي و بلوغ را بطور صد در صد از بين مي‌برد. اما براي حصول موفقيت قطعي عليه كليه مراحل زيستي اختلاط آن با يك كنه كش با اثر تخم كشي مثلهگزي تيازوكس اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد. مصرف فن پیروكسي ميت در ابتداي فصل موجب كاهش جمعيت پوره ها مي گردد. كنه بالغ در زمان تورم جوانه برگ فعاليت خود را آغاز مي كند كه مصرف در اين زمان موجب كاهش جمعيت تخم ريز ميگردد. بايد توجه داشت كه از محلول پاشي اين سم در مرحله گلدهي بايد پرهيز نمود ، زيرا ممكن است موجب عقيمي تخمدان گل گردد.  توصيه فن پیروكسي ميت برای پوره و مرحله بلوغ انواع كنه غالبا   1-0/5 در هزار است ولي افزودن 1% روغن سوپراويل كارايي اين كنه كش را به بالاترين حد ممكن مي‌رساند. استفاده از اين تركيب روي مراحل حساس  كنه ها كاهش مصرف اين تركيب را موجب مي شود. از استعمال اين كنه كش بصورت متوالي در طول يك فصل زراعي بايستي اجتناب نمود چون ممكن است موجب بروز مقاومت عليه اين كنه كش گردد از اين رو مصرف اين تركيب يك بار يا نهايتا در صورت نياز دوبار(ترجيحا با مشورت كارشناس گياهپزشكي) در طول يك فصل زراعي توصيه مي گردد. همچنين بايد دقت نمود كه مصرف كنه كش ديگري كه مكانيسم اثر مشابه روي كنه دارد ممكن است احتمال بروز مقاومت در كنه را افزايش دهد. اين كنه كش خاصيت حشره كشي مناسبي از خود نشان مي دهد، بطوريكه علاوه بر كنه ها- زنجركها، شپشكهاي آردآلود و پسيلها را نيز كنترل مي كند. مصرف فن پیروكسي ميت در دز توصيه شده موجب مرگ كنه و مصرف آن در دز پائينتر موجب اختلال در پوست اندازي پوره ها مي گردد.

سازگاري و اختلاط فن پروكسي ميت:
مصرف فن پیروكسي ميت در دز توصيه شده هيچ اثر سوئي روي گياهان مورد نظر ندارد همچنين با كليه كنه كشهاي متداول قابل اختلاط می باشد.

 

نام محصول

نام آفت

مقدار مصرف

درختان ميوه سردسيري

كنه قرمز اروپايي كنه دو نقطه تارعنكبوتي- كنه زرد سيب-
كنه قرمزپاكوتاه سيب- كنه ارغواني درختان ميوه-
كنه گالي گلابي- زنجرك پسيل گلابي شپشكها آرد آلود

0/5-1 در هزار

انگور

كنه قرمز اروپايي- كنه گال نمدي- زنجرك- شپشك آرد آلود

مركبات

كنه قرمز مركبات- كنه زنگ (نقره اي) كنه شرقي

چاي

كنه قرمز پا كوتاه چاي- كنه كانزاوايي- شپشك آرد آلود

سبزي و جالیز

كنه دو نقطه تار عنكبوتي- كنه حنايي گوجه فرنگي

انار

كنه انار

انجير

كنه تار عنكبوتي انجير- كنه اريوفيدپسته

پسته

كنه معمولي پسته كنه اريوفيد پسته

خرما

كنه گردآلود خرما

نيشكر

كنه نيشكر

گياهان زينتي

كنه دو نقطه تارعنكبوتي- كنه تارعنكبوتي نوئل- شپشك آرد آلود

غلات

كنه قهوه اي غلات