رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي گفت: تاکنون 57 هزار و 100 هکتار از اراضي مستعد کشاورزي استان به سامانه هاي نوين آبياري مجهز شده است

 رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي گفت: تاکنون 57 هزار و 100 هکتار از اراضي مستعد کشاورزي استان به سامانه هاي نوين آبياري مجهز شده است

رييس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي گفت: تاکنون 57 هزار و 100 هکتار از اراضي مستعد کشاورزي استان به سامانه هاي نوين آبياري مجهز شده است

کريم فتحي روز يکشنبه در گفت و گو با ايرنا با اشاره به اينکه 10 هزار هکتار از اراضي کشاورزي استان در دولت تدبير و اميد به اين سامانه ها مجهز شده است، افزود: بيش از 5 هزار هکتار هم در دست اجراست.
وي خاطرنشان کرد: در استان آذربايجان شرقي 220 هزار هکتار زمين مستعد آبياري تحت فشار و کم فشار وجود دارد. 
فتحي اعلام کرد: در زمان حاضر براي آبياري قطره اي و نواري 100 ميليون ريال، آبياري باراني 65 ميليون ريال و کم فشار 45 ميليون ريال به ازاي هر هکتار از طرف دولت به صورت بلاعوض تسهيلات پرداخت مي شود.
وي با بيان اينکه در استان آذربايجان شرقي 6هزار و 700 حلقه چاه عميق مجاز برقي و همچنين 16هزار و 880 حلقه چاه عميق مجاز ديزلي با سوخت فسيلي وجود دارد، افزود: در مجموع در استان آذربايجان شرقي 23هزار و 580 حلقه چاه مجاز وجود دارد.
فتحي با بيان اينکه پتانسيل آبي استان آذربايجان شرقي 2 ميليارد و 54 ميليون مترمکعب در سال است، گفت: 1 ميليارد و 300 ميليون مترمکعب آب در بخش کشاورزي استان قابل دسترسي است.
مساحت کل اراضي کشاورزي استان يک ميليون و 222 هزار هکتار است که از اين ميزان 805 هزار هکتار اراضي ديم و 294 هزار هکتار آبي است. وسعت اراضي زير کشت محصولات دائمي 123 هزار هکتار است.
ایرنا