راهکار های دولت برای تنظیم آب کشاورزی

راهکار های دولت برای تنظیم آب کشاورزی

راهکار های دولت برای تنظیم آب کشاورزی

بر اساس آخرین تصمیم اخذ شده در شورای عالی آب قرار شده تا کمیته ای با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و با عضویت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست طرح جامع الگوی کشت کشور حداکثر تا پایان سال ۹۶ تهیه و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارایه شود.

به گزارش ایسنا، بحران کم آبی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی کشور است که باید با مدیریت دقیق و برنامه ریزی جامع از تشدید این بحران و پیامدهایش جلوگیری شود که برای این مساله به نظر می رسد اصلی ترین راهکاراصلاح الگوی مصرف در همه بخش های کشاورزی، صنعت و شرب است.

 با توجه به اینکه بخش کشاورزی بیش از نود درصد منابع آبی کشور را مصرف می کند تهیه طرح جامع الگوی کشت به عنوان کار جدی می تواند نقش تعیین کننده ای در کاهش استفاده از منابع و ذخایر آبی کشور داشته باشد، همچنین تهیه طرح جامع الگوی کشت مناسب برای مناطق مختلف کشور و ابلاغ آن می تواند موجب افزایش بهره وری و سطح درآمد کشاورزان کشور شود.

در همین راستا اسحاق جهانگیری  معاون اول رییس جمهور پیشنهاد تشکیل طرح جامع الگوی کشت کشور را داده و معتقد است که وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه های خود را در این زمینه با قوت پیش برده و نهایی کند.

وی موفقیت کشور در افزایش تولید گندم همزمان با  کاهش سطح زیر کشت کاری بزرگ و ارزشمند دانست و بر تداوم برنامه های کنونی در توسعه کشت گلخانه ای و بکارگیری روشهای نوین آبیاری که منجر به کاهش مصرف آب می شود، تاکید کرد.

جهانگیری همچنین با یادآوری سرمایه گذاری دولت در مهار آبهای مرزی، ‌ برنامه ریزی برای توسعه کشت متناسب با نیاز کشور و این مناطق تاکید کرد و گفت: دولت تمهیدات قانونی برای حمایت از کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می کنند، ‌ فراهم خواهد کرد.

همچنین محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در این رابطه با اشاره به برنامه وزارتخانه متبوعش برای کاهش اراضی زیر کشت در عین افزایش میزان محصولات کشاورزی، اظهار کرد: برنامه ریزی های گسترده ای برای تولید محصولاتی که نیازمند آب فراوان هستند انجام شده و امروز از طریق کشت فراسرزمینی و اجاره زمین در کشورهای دیگر به دنبال تامین نیازهای کشور هستیم.

حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز با تاکید بر اهمیت موضوع اصلاح الگوی کشت، خواستار برآورد دقیق قیمت واقعی محصولات با توجه به هزینه تامین آب آنها و برنامه ریزی دقیق و هدایت کشاورزان به طرف کشت محصولات سازگار با اقلیم مناطق مختلف کشورشد.

سیاست های حوزه مدیریت مزرعه، حمایت از محصولات جایگزین، استفاده از تکنولوژیهای جدید، اصلاح روش های کشت، ‌انتقال سبزی و صیفی به گلخانه، حمایت از صادرات محصولات با تقاضای آب کمتر، توسعه آبیاری میکرو و تکیه بر استفاده از آب سبز در کشاورزی باعث شده که امروز بهره وری به میزان شش درصد تولیدات برسد و اگر این روند ادامه یابد طبق اعلام کارشناسان آبی ظرف برنامه ششم بحران آب مدیریت خواهد شد.