محصولات

صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

فن پروپاترین ماهر 10% EC

فن پروپاترین ماهر 10% EC

مكانيسم اثر : فن پروپاترین اثر ضربه اي (knock down) سريع دارد. اين تأثير مستقيماً به اثر كشندگي سم مربوط نيست، زيرا ميزان سم لازم براي ايجاد مرگ و مير حشرات و کنه ها معمولاً بسيار بيشتر از مقداري است كه براي فلج كردن آنها مورد نياز مي‌باشد. اثر اين ترکیب مثل پيريترينها است. اثر فن پروپاترین ناشي از مهاراعصاب بوده و با درجه حرارت رابطه مستقيم دارد. فن پروپاترین ميزان حساسيت ناحيه پس سيناپسي را به تحريكات عصبي كاهش داده وميزان رها سازي گاما آمينو بوتريك اسيد(GABA) را در ناحيه پيش سيناپسي افزايش مي‌دهد در نتیجه باعث ممانعت از انتقال پيامهاي عصبي مي‌شود. فن پروپاترین چربي دوست بوده و به راحتي توسط لايه كوتيكول حشرات و سطح برگ جذب مي‌شود، به همین دلیل در مقابل شسته شدن توسط باران مقاوم است. خاصيت حشره كشي فن پروپاترین به مقدار دز توصيه شده در مورد هر آفت وپوشش كامل لايه سم روي سطح برگ بستگي دارد. اين تركيب علاوه بر اثرضربه اي، خاصيت دور كنندگي(در مقادير مصرف زياد) و عدم تغذيه آفات (در مقادير مصرف كم) را نیز دارد. همچنین با جلوگیری از تغذیه کنه های بالغ و کاهش اعمال حیاتی آنها موجب کاهش تخمها می گردد.

جزئیات
فوزالن ماهر 35% EC

فوزالن ماهر 35% EC

وزالن با دامنه تاثير گسترده روی بيشتر آفات نباتی مانند: 1) پروانه ها (بال پولك داران) فوزالن روی لارو بيشتر پروانه ها تاثير عالی دارد.فوزالن كرم سيب، كرم آلو، لارو برگخواران، خوشه خواران مو ، كرم خاردار پنبه، كرم برگخوار پنبه، كارادينای چغندر ، كرم غوزه، لارو و اكثر لارو پروانه های سبزيجات را نابود می كند. 2) سخت بالپوشان ( سوسك ها) فوزالن بر سر خرطومی چغندر، سرخرطومی يونجه و سرخرطومی شبدر تاثيری قاطع داشته و از آنروز كه روی پارازيتها و شكاريها هيچگونه تاثير زيانبخشی ندارد، مصرف آن در يونجه زارها و در مبارزه تلفيقی توصيه ميشود.فوزالن از سمومی است كه عليه سوسك كلرادو تاثيری عالی داشته و بعلت بی زيان بودن روی زنبور عسل و دشمنان طبيعی سوسك كلرادو از سموم موثر در مبارزه با اين آفت محسوب می شود. 3) جوربالان فوزالن شته ها را كنترل كرده و قويترين حشره كش برای‌آفات پسته شناخته شده است.تاثير فوزالن روی پسيل و زنجره، تريپس و شته پسته فوق العاده است.فوزالن همچنين پسيل گلابی را كنترل كرده و بيشتر شپشك ها مانند مانند شپشك سان ژوزه، شپشك آرد آلو مزارع چای‌، شپشك سياه زيتون و شپشكهای واوی سيب را نابود می‌كند.فوزالن تريپس يونجه توتون، پنبه، سبزی و گياهان زينتی را بخوبی كنترل می كند. 4) دوبالان فوزالن انواع دوبالان مانند مگس گيلاس، مگس چغندر،‌مگس خربزه و مگس پياز را نابود می كند. 5) زنبورها فوزالن گونه های زنبور گوجه و گلابی را كاملا از بين می برد. 6) كنه ها از مدتها قبل مقاومت كنه ها در برابر حشره های فسفره افزايش يافته است، اما فوزالن بعلت اثر تماسی نفوذی و همچنين حفظ دشمنان طبيعی كنه ها، كنه های مقاوم به سموم فسفره را بخوبی كنترل می‌كند و از اينرو در برخی كشورها بعنوان يك كنه كش اختصاصی نيز مصرف می شود. اختلاط پذيری: فوزالن با بيشتر حشره كشها و قارچ كشها بجز سموم قليايی قابل اختلاط بوده و هيچگونه اثر سوء و گياه سوزی بوجود نمی‌آورد. شرایط نگهداری: این سم را در بسته بندی اصلی، همراه برچسب، در مکانهای خشک، خنک، دور از تابش مستقیم آفتاب، با تهویه مناسب، دور از مواد غذایی، نوشیدنی و علوفه دام نگهداری نمایید.

جزئیات

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی